Oranje web
Image default
Rechten

Hoe werkt alimentatie na een scheiding?

Voorzien in de eigen levensonderhoud is na een echtscheiding voor veel mensen lastig. Alimentatie na een scheiding komt in twee vormen namelijk partneralimentatie en kinderalimentatie. Na een echtscheiding kan het zijn dat de meest verdienende partner moet bijdragen aan het levensonderhoud van de minstverdienende partner en/of de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Recht op kinderalimentatie?

Na een scheiding moeten beide partners samen de kosten voor de kinderen betalen. Indien uw ex-partner meer voor de kinderen zorgt of als hij of zijn meer verdient dan heeft u mogelijk recht op kinderalimentatie. Uw ex-partner dient dan een bedrag te betalen voor de verzorging van uw kinderen. Alimentatie voor kinderen tot achttien jaar dient betaald te worden aan de minst draagkrachtige ouder of meest verzorgende ouder. Kinderalimentatie voor kinderen boven de achttien kan betaald worden aan de kinderen zelf. Voor kinderen vanaf eenentwintig jaar hoeft geen kinderalimentatie meer betaald te worden. Uitzondering hierop is als dit is vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Recht op partneralimentatie?

Bij huwelijk dient u financieel voor elkaar te zorgen. Na een scheiding moet u dit ook voor een bepaalde tijd nog doen. In het geval u getrouwd bent of als uw ex-partner aanzienlijk meer inkomen geniet dan heeft u recht op partneralimentatie. De partneralimentatie heeft een maximale duur van twaalf jaar. De duur van de partneralimentatie hangt ervan af of u kinderen heeft en/of wanneer u gescheiden bent.

Als u voor 1 januari 2020 gescheiden bent en het huwelijk heeft langer dan vijf jaar geduurd of u heeft samen kinderen dan heeft u recht op twaalf jaar partneralimentatie. Als u korter dan vijf jaar bent getrouwd dan heeft u net zo lang recht op partneralimentatie als de duur van het huwelijk.

Bent u op 1 januari 2020 of later uit het huwelijk getreden dan is de duur van de partneralimentatie de helft van de jaren dat het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van vijf jaar. Hierop zijn enkele uitzonderingen mogelijk waardoor toch de langste periode van vijf jaar alimentatie mogelijk is.

Mocht er een geschil optreden met betrekking tot alimentatie dan is het raadzaam om juridisch advies in te winnen van een gespecialiseerde scheidingsadvocaat.