Oranje web
Image default
Auto's en Motoren

Hoeveel bedraagt jouw cataloguswaarde auto precies?

Op het moment dat je een autoverzekering wenst af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat je daarvoor uiteraard verschillende documenten en gegevens moet verstrekken. Eén van de gegevens is de zogenaamde cataloguswaarde. Het betreft hier zoals de naam reeds aangeeft de waarde waar je auto in de catalogus van het merk over beschikt. Met andere woorden, mocht je het voertuig in kwestie volledig nieuw kopen, dan is de cataloguswaarde de prijs die je zal moeten betalen. De cataloguswaarde auto is niet alleen maar bepalend voor de aankoopprijs die jij dient te betalen. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat ze bepalend is voor de hoogte van de verzekeringspremie die is verschuldigd. Wil jij hier graag meer over te weten komen? Dat kan hier op deze pagina!

Wat is de cataloguswaarde auto precies?

De cataloguswaarde auto is de prijs die moet worden betaald voor het kopen van een volledig nieuwe auto. Deze prijs omvat ook de BTW evenals de BPM en de prijs van alle verschillende accessoires. Op het ogenblik dat het kenteken deel 1 wordt afgegeven is het zo dat je voertuig op dat ogenblik over de cataloguswaarde beschikt. Voor een verzekeraar is de cataloguswaarde van het voertuig van groot belang. Dit omdat hij aan de hand van die waarde zal bepalen hoeveel de verzekeringspremie precies bedraagt. Ook de bijtelling die moet worden betaald over de auto van je bedrijf of de leaseauto wordt bepaald door de Belastingdienst aan de hand van de cataloguswaarde. De bijtelling waarvan sprake is, is steeds afhankelijk van het voertuig in kwestie. Deze is echter doorgaans altijd gelegen tussen de 4 en 25 procent van de cataloguswaarde waar het voertuig over beschikt. Des te zuiniger het voertuig is, des te lager de bijtelling zal worden.

Hoe wordt de cataloguswaarde van een auto bepaald?

De cataloguswaarde auto is een op voorhand vastgestelde prijs voor het aanschaffen van een nieuw voertuig. Dit is met andere woorden de prijs die je dient te betalen op het ogenblik dat er een nieuwe auto wordt aangekocht. De cataloguswaarde is afhankelijk van verschillende factoren. Denk hierbij concreet aan:

  1. Het merk van de auto;
  2. Het type auto;

Wil je graag kunnen achterhalen hoeveel de cataloguswaarde van jouw voertuig precies bedraagt? Dan kan je daarvoor verschillende bronnen raadplegen. Op het internet zijn sowieso verschillende bronnen terug te vinden die je de cataloguswaarde van je voertuig kunnen aangeven. Het spreekt voor zich dat je er bovendien ook altijd voor kan kiezen om de cataloguswaarde van je auto te achterhalen via de autodealer.

Op het ogenblik dat je een simulatie gaat uitvoeren voor het afsluiten van een bepaalde autoverzekering bij een verzekeraar zal je kunnen vaststellen dat er niet zelden gebruik wordt gemaakt van de cataloguswaarde zoals bekend bij het RDW. Op het ogenblik dat er een voertuig wordt verkocht zal de dealer aan de RDW alle data doorgeven. Ook de cataloguswaarde van het voertuig valt hieronder. Mocht er sprake zijn van een geïmporteerde auto zal men op het moment van de keuring van het voertuig trachten om de cataloguswaarde te bepalen.

Wat is de nieuwwaarderegeling en waarom is ze zo belangrijk?

Wanneer je betrokken raakt bij een ongeval spreekt het voor zich dat je er altijd op zal willen kunnen rekenen dat er een zo hoog mogelijk bedrag wordt uitbetaald voor de geleden schade. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk om te overwegen om je auto te laten verzekeren tegen de zogenaamde nieuwwaarde bij Diks.nl. Dat is de cataloguswaarde auto die van toepassing is. Het lijkt op het eerste zicht misschien logisch te zijn dat dit op deze manier gebeurt, maar dat is het niet altijd. In het merendeel van de gevallen is het namelijk zo dat er bij het bepalen van de uitbetaling door de verzekeraar rekening wordt gehouden met de dagwaarde en dus niet met de cataloguswaarde auto.

De nieuwwaarderegeling is zeer interessant omdat ze ervoor zorgt dat je eigenlijk in staat moet zijn om een compleet nieuw voertuig te kopen met het bedrag dat je krijgt uitbetaald door de verzekeraar. Wanneer je ervoor hebt gekozen om je auto te laten verzekeren volgens de dagwaarde is dat uiteraard veel minder waarschijnlijk. Heel wat mensen schrikken dan ook wanneer ze te horen krijgen op welke vergoeding ze precies kunnen rekenen vanuit de verzekeraar. Ervoor kiezen om je nieuwe auto te laten verzekeren volgens de nieuwwaarderegeling kan dus zeer belangrijk en interessant zijn. Let wel, dit behoort in de praktijk niet altijd tot de mogelijkheden.

Wanneer is de nieuwwaarderegeling niet van toepassing?

Het spreekt voor zich dat het merendeel van de mensen er graag voor zal willen kiezen om hun auto te verzekeren door middel van de zogenaamde nieuwwaarderegeling. In de praktijk is het echter zo dat dit lang niet altijd tot de mogelijkheden behoort, integendeel. Neem nu bijvoorbeeld de situatie waarin je ervoor hebt gekozen om een tweedehands voertuig te kopen. Voor heel wat mensen geldt dat ze opteren voor het kopen van een tweedehandse auto omdat ze op die manier de hoogte van de aankoopprijs kunnen drukken. Dat is natuurlijk een mogelijkheid, alleen moet je er in dit geval wel rekening mee houden dat er dan geen verzekering tegen de nieuwwaarde kan worden afgesloten. Je zal dan met andere woorden altijd tevreden moeten zijn met de dagwaarde. In ieder geval, de cataloguswaarde auto is altijd een belangrijke factor waar je, je bewust van dient te zijn.

Conclusie; wees je altijd goed bewust van de cataloguswaarde van je auto

In het bijzonder wanneer je een autoverzekering wenst af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat het van belang is om je bewust te zijn van de cataloguswaarde van je auto. Dit niet in het minst wanneer je dus graag je voertuig wenst te laten verzekeren tegen de nieuwwaarde. Beschik je over een tweedehandse auto? Ook in dat geval zal er worden gevraagd naar de cataloguswaarde auto. Echter is het in die situatie zoals reeds aangegeven dus niet mogelijk om ze te laten verzekeren door middel van de nieuwwaarderegeling. Daar dien je dus wel rekening mee te houden.