Oranje web
Image default
Telefonie

Wat is een telefonische enquete?

Een telefonische enquête is een onderzoeksmethode waarbij een persoon of organisatie telefonisch contact opneemt met een steekproef van respondenten om hen vragen te stellen over een bepaald onderwerp. De vragen kunnen betrekking hebben op verschillende onderwerpen, zoals de tevredenheid van klanten, politieke voorkeuren, gedrag van consumenten, sociale kwesties, gezondheidskwesties en vele andere onderwerpen.

Telefonische enquêtes worden vaak uitgevoerd door bedrijven, non-profitorganisaties, overheidsinstellingen en onderzoeksbureaus om informatie te verzamelen voor verschillende doeleinden, zoals het evalueren van producten en diensten, het ontwikkelen van marketingstrategieën, het meten van publieke opinies of het beoordelen van de effectiviteit van beleidsmaatregelen.

Voor wie kan een telefonische enquete heel handig zijn?

Een telefonische enquête kan heel handig zijn voor verschillende partijen, waaronder:

 1. Bedrijven die de tevredenheid van klanten willen meten en verbeteren, of marktonderzoek willen doen om producten en diensten te verbeteren.

 2. Non-profitorganisaties die willen weten hoe ze hun doelgroep het beste kunnen ondersteunen en wat de behoeften zijn van de mensen die ze bedienen.

 3. Overheidsinstellingen die de mening van burgers willen peilen over beleid en regelgeving, of die willen weten hoe goed overheidsprogramma’s werken.

 4. Onderzoeksbureaus die informatie verzamelen voor academische, wetenschappelijke of commerciële doeleinden.

 5. Politieke partijen die de publieke opinie willen peilen of kiezersvoorkeuren willen onderzoeken.

Hoe kan een enquete in de zorg gebruikt worden?

Een enquête kan op verschillende manieren in de zorg worden gebruikt, hier zijn een aantal voorbeelden:

 1. Patiënttevredenheidsonderzoek: Een enquête kan worden gebruikt om de ervaringen van patiënten met de zorg die zij hebben ontvangen te evalueren. Dit kan informatie opleveren over de sterke punten van de zorgverlening en eventuele verbeterpunten.

 2. Medewerkertevredenheidsonderzoek: Een enquête kan ook worden gebruikt om de tevredenheid van medewerkers in de zorg te meten. Dit kan informatie opleveren over de werkbelasting, de werkomgeving, de ondersteuning van de organisatie en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de prestaties en het welzijn van medewerkers.

 3. Onderzoek naar gezondheidsgedrag: Een enquête kan worden gebruikt om informatie te verzamelen over gezondheidsgedrag en risicofactoren voor bepaalde aandoeningen. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van preventieprogramma’s en het verbeteren van de gezondheid van de bevolking.

 4. Evaluatie van interventies: Een enquête kan ook worden gebruikt om de effectiviteit van een interventie of behandeling te evalueren. Dit kan helpen bij het vaststellen van de effectiviteit en het identificeren van mogelijke verbeterpunten.

 5. Behoefte-onderzoek: Een enquête kan worden gebruikt om de behoeften van patiënten in kaart te brengen, bijvoorbeeld met betrekking tot de beschikbaarheid van bepaalde diensten of de ervaringen met de zorgverlening.

Kortom, enquêtes kunnen waardevolle informatie opleveren voor het verbeteren van de zorg en het welzijn van patiënten en medewerkers in de zorgsector.

Met welke digitale middelen kun je snel een telefonische enquete afnemen bij een patient ?

Er zijn verschillende digitale middelen waarmee je snel een telefonische enquête kunt afnemen bij patiënten. Hier zijn een aantal voorbeelden:

 1. Online enquêteplatforms: Er zijn verschillende platforms beschikbaar zoals SurveyMonkey, Google Forms, en Typeform, die de mogelijkheid bieden om enquêtes te ontwerpen en te verzenden via een link. Deze enquêtes kunnen ook telefonisch worden afgenomen door de patiënt te vragen de enquête in te vullen tijdens het telefoongesprek.

 2. Telefonische enquêtesoftware: Er zijn softwareprogramma’s beschikbaar, zoals SurveyGizmo, Voxco en Qualtrics, die de mogelijkheid bieden om telefonische enquêtes af te nemen en de antwoorden te registreren. Deze programma’s bieden ook de mogelijkheid om enquêtes op te zetten met gesproken vragen en antwoorden.

 3. E-health toepassingen: Er zijn ook e-health toepassingen beschikbaar, zoals patiëntenportalen en mobiele apps, die de mogelijkheid bieden om enquêtes af te nemen. Deze toepassingen bieden de patiënten de mogelijkheid om de enquête op hun eigen tijd in te vullen, maar kunnen ook telefonisch worden afgenomen.

 4. Geautomatiseerde telefonische enquêtes: Er zijn ook geautomatiseerde telefonische enquêtesystemen beschikbaar die gebruik maken van interactieve spraakrespons (IVR) technologie. Dit systeem stelt de patiënten gesproken vragen en registreert de antwoorden. Dit type enquête is zeer schaalbaar en kan een groot aantal patiënten tegelijkertijd bereiken.

Kies voor Vcare Call review

Bij Vcare hebben we slimme digitale oplossingen ontwikkeld die afgestemd zijn aan de wensen van zorgverleners. Door onze nauwe samenwerking met zorgsoftware leveranciers en onze eigen expertise in telefonie, bieden we een breed scala aan slimme integratieoplossingen die het werken vele malen sneller en makkelijker maken. Onze nieuwe applicatie ‘Vcare Call review‘ maakt het mogelijk om na een gesprek met de patient, een korte telefonische enquete af te nemen ten behoeve van de kwaliteitsverbetering voor de zorg.

 

https://www.vcareconnect.nl/